Bandar Kuching, Sarawak

2021

SOLUTION PROJECT 1

huraian projek

Kursus latihan TVET Hands-On boleh membantu belia Selangan Batu daripada keluarga B40 dalam mencari rezeki di samping meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial mereka.

Projek penyelesaian untuk penduduk kampung di Bandar Kuching ini bertujuan membantu 20 belia mendapat kemahiran baharu dan menggalakkan mereka menjadi usahawan dengan menggunakan bakat dan kemahiran mereka untuk mengurangkan kemiskinan.

Projek penyelesaian yang dibiayai oleh APPGM-SDG membuka peluang kepada belia yang disasarkan untuk membantu mereka menjadi usahawan sekali gus dapat mengurangkan kemiskinan pada masa hadapan. Pengetahuan dan latihan hands-on yang disediakan oleh kursus TVET untuk 20 belia dapat membantu masyarakat untuk menggunakan kemahiran mereka.

Projek itu memberi manfaat kepada 20 belia terutamanya B40 dan belia yang diberhentikan kerja daripada komuniti Selangan Batu, Kampung Chawan dan Kampung Kudei Dunggun. Penyedia penyelesaian projek ini ialah Persatuan Pemangkin Daya Masyarakat (ROSE). Tempoh projek adalah empat (4) bulan termasuk kertas kerja (Oktober 2020-Februari 2021) dengan peruntukan RM56,000.00.

SDG utama yang terjejas melalui projek penyelesaian ini ialah SDG 1: Tiada Kemiskinan.

SOLUTION PROJECT 2

projek solusi 2

HURAIAN PROJEK

Projek penyelesaian untuk penduduk kampung di Kg.Chawan, Bandar Kuching bertujuan untuk memperkasakan kumpulan penduduk, untuk menggerakkan komuniti mereka, untuk mengambil alih dan menangani keperluan sosio-ekonomi mereka.

Projek-projek yang dikenal pasti oleh komuniti termasuk mendapatkan bantuan kerajaan, kesedaran dan saringan kesihatan, pendidikan melibatkan peringkat rendah dan menengah, latihan kemahiran menjahit manik untuk penjanaan pendapatan, dan gotong royong menambah baik sistem perparitan dan pembinaan papan jalan ke rumah.

Projek ini merangkumi semua aspek dari segi pendidikan dan kesedaran kesihatan serta latihan kemahiran untuk menjana pendapatan bagi kehidupan yang lebih baik.

Projek penyelesaian yang dibiayai oleh APPGM-SDG membuka peluang kepada seluruh masyarakat dari semua peringkat umur untuk mendapat kehidupan yang lebih baik dengan meningkatkan pengetahuan dan kesedaran mereka terhadap kesihatan, pendidikan, kemahiran dan peluang untuk menambah baik sistem perparitan dan pembinaan lain.

Projek ini adalah untuk 63 keluarga di komuniti Kg.Chawan. Penyedia penyelesaian projek ini ialah Ibu Pejabat Persatuan Dayah Iban Sarawak. Tempoh projek adalah empat (4) bulan bermula Oktober 2020 hingga Januari 2021 dengan peruntukan RM40,000.00.

SOLUTION PROJECT 3

HURAIAN PROJEK

Latihan sosial ekonomi dan projek tanaman cili dapat memperkasakan wanita Kg Selangan Batu untuk lebih berjiwa keusahawanan dan berdikari.

Matlamat projek ini adalah untuk menyediakan bengkel pendidikan khas untuk wanita dalam masyarakat memandangkan 30% ketua keluarga dikendalikan oleh wanita.

Justeru, bagi meningkatkan faktor sosio-ekonomi penduduk Selangan Batu, projek ini mencadangkan bengkel selama 4 bulan yang merangkumi aktiviti berkaitan kebersihan diri, latihan penggera kebakaran, pengurusan kewangan, tuisyen dan keusahawanan sosial serta kesejahteraan wanita.

Dengan mengadakan bengkel ini, ia membuka peluang kepada wanita untuk lebih berdaya usaha dan berdikari serta dengan menyediakan tuisyen, anak-anak mereka akan lebih bersemangat untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh.

Projek ini bertujuan untuk memberi manfaat kepada wanita kerana lebih daripada 30% adalah wanita yang memimpin keluarga. Juga, projek perintis pertama bersama komuniti (kumpulan 5 orang) ke ladang cili. Penyedia penyelesaian projek ini ialah Persatuan Pemangkin Daya Masyarakat (ROSE). Tempoh projek adalah empat (4) bulan dengan peruntukan RM28,000.00.

SOLUTION PROJECT 4

HURAIAN PROJEK

Projek penyelesaian untuk penduduk kampung di Kampung Chawan, Bandar Kuching, Sarawak ini bertujuan untuk memperkukuh aspek asas dan keperluan dalam pembuatan kraftangan dalam keusahawanan dan teknologi moden. Para peserta amat memerlukan jentera asas sebagai sebahagian daripada industri yang dipilih untuk kemampanan.

Projek ini dinamakan sebagai projek NGAYAM yang berasaskan hasil kraftangan. Kebanyakan peserta adalah terdiri daripada suri rumah dan ibu tunggal yang bergantung kepada abang, suami atau datuk nenek mereka yang menyara kehidupan yang serba-serbi untuk keluarga mereka. Kanak-kanak sekolah dianggap sebagai pertimbangan kedua kerana isu kemiskinan yang melampau.

Matlamatnya adalah untuk menyelamatkan masyarakat sosial yang terabai, menganggur, buta huruf dan separa mahir dalam komuniti ini terutamanya golongan wanita dan suri rumah agar berdikari dari segi kewangan dengan membuat dan menjual kraftangan berkualiti di pasaran tempatan dan juga pasaran luar negara di bawah bimbingan dan promosi Majlis Kraf Sarawak.

Projek ini bertujuan memberi manfaat kepada 15 wanita (kluster Chawan) dari kampung yang sentiasa aktif dalam latihan kraftangan.

Penyedia penyelesaian projek ini ialah Nicholas Mujah Anak Ason dan Rukieth Anak Jampong. Tempoh projek adalah tiga bulan dengan peruntukan RM25,000.00.

SDGs utama yang terjejas melalui projek penyelesaian ini ialah SDG 1: Tamatkan kemiskinan dalam semua bentuknya di mana-mana sahaja.

SOLUTION PROJECT 5

PROJEK SOLUSI 2

HURAIAN PROJEK

Projek solusi untuk masyarakat di Kampung Chawan Pendam, Bandar Kuching, Sarawak bertujuan menyediakan kemudahan kepada pelajar dan menggalakkan mereka menerima pendidikan berkualiti yang saksama secara berterusan.

Projek ini memperkenalkan dua intervensi yang menyediakan makanan tambahan yang mampan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan menyelesaikan keciciran anak-anak muda.

Isu utama yang ditemui dalam komuniti ini ialah makanan dan keperluan asas untuk isi rumah yang hampir tidak memuaskan.

Projek penyelesaian yang dibiayai oleh APPGM-SDG akan membuka peluang yang lebih cerah kepada pelajar yang kurang bernasib baik ini untuk melakarkan masa depan mereka sendiri. Seterusnya, peserta wanita akan mendapat latihan dan peluang untuk meningkatkan kemahiran mereka kepada standard yang diluluskan oleh Majlis Kraf Sarawak. Mereka akan dapat mencapai dan mengekalkan pendapatan tambahan untuk kehidupan yang lebih baik.

Aktiviti projek dibahagikan kepada dua bahagian. Aktiviti pertama ialah industri berasaskan rumah yang dinamakan keusahawanan kraftangan. Projek ini menyasarkan wanita yang menganggur untuk belajar kraf tangan dan menjana mereka sebagai pendapatan yang besar. Aktiviti kedua program ini meliputi skop pendidikan dengan menyediakan tuisyen yang disesuaikan secara khusus berdasarkan prestasi dan keperluan semasa peserta.

Projek ini adalah untuk memberi manfaat kepada pelajar yang bernasib baik dan golongan wanita daripada masyarakat. Penyedia penyelesaian projek ini ialah Persatuan Dayak Iban Sarawak (SADIA.HQ). Tempoh projek adalah selama enam bulan dengan peruntukan RM25,000.00.

SDG utama yang terjejas melalui projek penyelesaian ini ialah SDG 1: Menamatkan kemiskinan dalam semua bentuknya di mana-mana dan SDG 4: Memastikan pendidikan berkualiti inklusif dan saksama untuk semua.

2022

© 2024 All rights reserved by APPGM-SDG