PROJEK SOLUSI DI INDERA MAHKOTA

PROJEK SOLUSI 1

huraian projek

Projek Pemulihan dan Kerjaya membantu bekas penagih yang telah diabaikan oleh masyarakat untuk kembali ke dalam masyarakat dan meletakkan diri mereka dalam pasaran kerja.

Di bawah bantuan majikan dan pemantauan agensi kerajaan, mereka boleh dibantu untuk meningkatkan kemahiran mereka dari pekerjaan kepada kepakaran atau peniaga. Matlamat projek ini adalah untuk mengurangkan kebergantungan pekerja asing dan mengurangkan kadar berulang kepada masalah sosial.

Program ini menyasarkan untuk membantu 13 bekas penagih dadah mengikuti program pemulihan dan bimbingan kerjaya di Pusat Kecantikan Kenderaan. Dengan cara ini, golongan sasar dilatih untuk terus pulih dan mampu berdikari untuk menjana pendapatan.

Penyedia solusi projek ini ialah Agensi Perintis Kerjaya dan Pemulihan. Tempoh projek adalah selama enam (6) bulan dengan peruntukan RM153,180.00.

SDG utama yang terjejas melalui projek solusi ini ialah Matlamat 3: Kesihatan dan kesejahteraan yang baik, Matlamat 8: kerja yang baik dan pertumbuhan ekonomi, Matlamat 11: Bandar dan komuniti yang mampan dan Matlamat 17: Perkongsian untuk matlamat.

PROJEK SOLUSI 2

huraian projek

Program pemulihan dan bimbingan kerjaya untuk penagih dadah yang pulih secara kekal adalah terapi pekerjaan (terapi kerja) yang diurus dan diselia oleh Komited Malaysia.

Projek ini dapat mengurangkan jurang antara penagih dadah untuk terus pulih dalam masyarakat, di samping memberi peluang kepada golongan ini dalam meningkatkan kualiti hidup.

Program ini disediakan untuk pemulihan penagih dadah dari segi pembinaan kerjaya, sistem sokongan dan memulihkan keyakinan diri. Projek ini juga memberi peluang kepada kumpulan sasaran untuk berdaya saing dalam meningkatkan kualiti hidup agar tidak terkeluar daripada arus perdana masa kini.

Penyedia solusi projek ini ialah Komited Malaysia. Tempoh projek adalah selama enam (6) bulan dengan peruntukan sebanyak RM54,000.00.

SDG utama yang memberi impak melalui projek solusi ini ialah Matlamat 3: Memastikan tahap kesihatan dan kesejahteraan yang baik, Matlamat 8: Menyediakan peluang pekerjaan yang baik dalam membantu pertumbuhan ekonomi, Matlamat 11: Ke arah bandar dan masyarakat yang mampan dan Matlamat 17: Memupuk sikap bekerjasama bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.

Perkongsian untuk MEncapai Matlamat

Hubungi kami untuk pertanyaan lanjut.

Sekretariat:

Malaysian CSO SDG Alliance
A-1-10, Blok A, Pusat Perniagaan Seksyen 8, Jalan Sg. Jernih 8/1, Sekysen 8, 46050, Petaling Jaya, Selangor.
Email: appgmsdgmy@gmail.com Mobile: +6013 920 3550 / +6011 267 50062

© 2024 All rights reserved by APPGM-SDG